spletna knjigarna


PRVA STRAN   |   RECENZIJE   |   NAROČILO   |   OGLED KNJIGE:  SLO  ENG  GER


 

©2010

Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica

 

Knjiga je izdana v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku!

 

112 strani · format 17 x 22 cm

240 barvnih fotografij in 30 risb

cena: 19.50 EUR

 

NAROČILO KNJIGE


kmalu novi naslovi knjig!

 

e-mail: aleksander.recnik@ijs.si

 

  

Knjiga »Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica« je prvo pregledno delo o zgodovini rudarjenja, geologiji in mineralogiji največjega slovenskega rudnika, kjer je bilo v 350-letni zgodovini rudarjenja izkopanih preko 1.000 km rovov, ki so služili za sledenje in transport rude, ter približno še enkrat toliko odkopov vzdolž rudnih teles. V zgornjih delih rudišča je na razgibanem pogorju Pece še danes vidnih preko 300 starih vhodov v rudnik. Najpogostejši mineral 2000 m globoke oksidacijske cone v rudišču je wulfenit, ki so ga v preteklosti izkoriščali celo za pridobivanje molibdena. Po danes dostopnih podatkih je bilo v ta namen predelanih 80.000 ton wulfenita, ki nastopa v izključno v kristalih! Wulfenit ni le pogost, ampak poleg tega nastopa tudi v zelo nenavadnih piramidalnih in bipiramidalnih kristalih, ki so svetovna posebnost. Prav na mežiških wulfenitih smo odkrili dva nova zakona dvojčenja, ki smo ju po nahajališčih imenovali Igrški in Dorotejski zakon. Mežiški rudnik danes velja za eno najbogatejših ležišč wulfenita na svetu in težko bi našli večjo mineraloško zbirko ali muzej, kjer se ne bi ponašali z vsaj kakšnim primerkom mežiškega wulfenita. Bogato ilustrirana monografija obsega preko 240 vrhunskih fotografij starejših kakor tudi novih primerkov, ki smo jih našli v letih 2005-2010 v okviru raziskovalnega projekta pod vodstvom avtorja monografije.

urednik dr. Aleksander Rečnik


Vrnite se kmalu, medtem pa mi lahko tukaj pustite e-sporočilo.