spletna knjigarna


PRVA STRAN     |   RECENZIJE     |   NAROÈILO |    OGLED KNJIGE


 

©2007

Nahajališèa mineralov v Sloveniji

 

384 strani · format 21 x 30 cm

900 barvnih fotografij mineralov in nahajališè ter preko 100 ilustracij

zaloga: 189 izvodov

cena: 49.50 EUR

 

NAROÈILO KNJIGE


kmalu novi naslovi knjig!

 

e-mail: aleksander.recnik@ijs.si

 

  

Monografija je rezultat novih terenskih raziskav na slovenskih nahajališèih mineralov v zadnjih desetletjih. To obdobje sovpada s èasom preporoda mineralogije na slovenskih tleh, ko smo prièa odkritju številnih novih nahajališè mineralov, med katerimi je bilo nekaj izjemnih najdb. Monografija je razdeljena na 42 poglavij v katerih so opisana pomembnejša površinska nahajališèa mineralov na ozemlju Slovenije. Bralcem ponujamo izvirno delo v katerem so raziskana številna nova nahajališèa, ki doslej še niso bila opisana. Poleg mineralne parageneze smo pojasnili tudi geološke razmere, ki so vezane na nastanek danega mineralnega pojava. Nauèimo se spoznavati mehanizme nastajanja kamnin, njihovega preoblikovanja v tektonskih procesih in ustvarjanja pogojev za rast kristalov. Opisi nahajališè v knjigi niso zbrani po nekem posebnem vrstnem redu, ampak si sledijo kronološko v logiènih sklopih kot smo jih odkrivali in nato po doloèenih skupnih zakonitostih raziskovali. Knjiga je nastala je v sodelovanju strokovnjakov s podroèij geologije in mineralogije skupaj z zbiralci, ki imajo dolgoletne terenske izkušnje. Sinteza znanja, ki smo ga zbrali v monografiji, bo bodoèim rodovom služila kot temelj za študij mineralnih pojavov in osnovno gradivo za odpiranje novih tem za doktorske in diplomske naloge s podroèja mineralogije v Sloveniji.

urednik dr. Aleksander Reènik


Vrnite se kmalu, medtem pa mi lahko tukaj pustite e-sporoèilo.