spletna knjigarna


PRVA STRAN     |   RECENZIJE     |   NAROČILO |    OGLED KNJIGE


  

©2007

Nahajališča mineralov v Sloveniji

 

384 strani · format 21 x 30 cm

900 barvnih fotografij mineralov in nahajališč ter preko 100 ilustracij

zaloga: 189 izvodov

cena: 49.50 EUR

 

NAROČILO KNJIGE


kmalu novi naslovi knjig!

 

e-mail: aleksander.recnik@ijs.si

 

prof. dr. Stanko Buser : Monografija »Nahajališča mineralov v Sloveniji« je izvirno delo, ki je napisano na visokem znanstvenem nivoju in hkrati dovolj razumljivo za širši krog uporabnikov. Knjiga bo uporabna kot referenčno delo in dopolnilno gradivo za univerzitetni študij in tudi za širšo strokovno javnost s področja geologije, rudarstva, mineralogije, kemije in naravovarstva. Zbrano delo je izjemnega pomena tako za lokalne skupnosti, od koder izvirajo posamezna nahajališča, kot tudi za promocijo Slovenije v tujini. V monografiji je poudarek na celostnem opisu nahajališč geološki zgradbi, načinu in vzrokih njihovega nastanka. Še poseben poudarek so avtorji namenili tektonskim procesom, ki so ključno vplivali na nastanek mineralov. Pri tem delu je sodelovalo 29 avtorjev, med katerimi je še posebno opazen urednik, katerega dosedanje mednarodno priznane objave so najboljše zagotovilo za dobro odmevnost monografije.

prof. dr. Simon Pirc : Gre za izjemen dosežek na področju sodobnih raziskav naravne dediščine v Sloveniji. Knjiga se odlikuje z vzorno jezikovno podobo in izvirnim prikazom nahajališč mineralov v genetski povezavi z geološkim razvojem našega ozemlja. V monografiji je opisanih 40 nahajališč mineralov, katerih velik del je bil odkrit v zadnjih 20 letih in še ni bil ustrezno opisan. Za izsledke, ki so zbrani v monografiji, je značilen multidisciplinarni pristop. Urednik je k raziskavam pritegnil številne sodelavce z različnih področij, kar je omogočilo predstaviti nastanek nahajališč in njihovih mineralov v povezavi z orogenimi fazami v širšem okviru geološkega dogajanja. V monografiji je prvič ustrezno pojasnjen nastanek karbonatnih konkrecij, predlagan tektonski okvir za nastanek biterminiranih kristalov kremena ob prisotnosti ogljikovodikov v mlajših sedimentnih kamninah, ter nastanek in mineralizacija razpok alpskega tipa na področju Slovenije.


Vrnite se kmalu, medtem pa mi lahko tukaj pustite e-sporočilo.