spletna knjigarna


PRVA STRAN     |   RECENZIJE     |   NAROČILO |    OGLED KNJIGE


 

©2007

Nahajališča mineralov v Sloveniji

 

384 strani · format 21 x 30 cm

900 barvnih fotografij mineralov in nahajališč ter preko 100 ilustracij

zaloga: 189 izvodov

cena: 49.50 EUR

 

NAROČILO KNJIGE


kmalu novi naslovi knjig!

 

e-mail: aleksander.recnik@ijs.si

 

  

Monografija je rezultat novih terenskih raziskav na slovenskih nahajališčih mineralov v zadnjih desetletjih. To obdobje sovpada s časom preporoda mineralogije na slovenskih tleh, ko smo priča odkritju številnih novih nahajališč mineralov, med katerimi je bilo nekaj izjemnih najdb. Monografija je razdeljena na 42 poglavij v katerih so opisana pomembnejša površinska nahajališča mineralov na ozemlju Slovenije. Bralcem ponujamo izvirno delo v katerem so raziskana številna nova nahajališča, ki doslej še niso bila opisana. Poleg mineralne parageneze smo pojasnili tudi geološke razmere, ki so vezane na nastanek danega mineralnega pojava. Naučimo se spoznavati mehanizme nastajanja kamnin, njihovega preoblikovanja v tektonskih procesih in ustvarjanja pogojev za rast kristalov. Opisi nahajališč v knjigi niso zbrani po nekem posebnem vrstnem redu, ampak si sledijo kronološko v logičnih sklopih kot smo jih odkrivali in nato po določenih skupnih zakonitostih raziskovali. Knjiga je nastala je v sodelovanju strokovnjakov s področij geologije in mineralogije skupaj z zbiralci, ki imajo dolgoletne terenske izkušnje. Sinteza znanja, ki smo ga zbrali v monografiji, bo bodočim rodovom služila kot temelj za študij mineralnih pojavov in osnovno gradivo za odpiranje novih tem za doktorske in diplomske naloge s področja mineralogije v Sloveniji.

urednik dr. Aleksander Rečnik


Vrnite se kmalu, medtem pa mi lahko tukaj pustite e-sporočilo.